Искаме да предложим на нашите клиенти отлично обслужване в най-високата хижа на Балканите. Надяваме се до 2020 година да завършим и обзаведем всички стаи за да могат туристите да ползват пълния капацитет на сградата.